Wat als… scholen restaurants waren?

Standaard

Op restaurant

Het was weer zo ver. Zaterdagavond trakteerde mijn pa voor zijn 70ste verjaardag. Netjes op voorhand had hij een zorgvuldig uitgekozen menu gereserveerd. Wij, wij zaten gezellig aan tafel te keuvelen.  Op tijd en stond, goud in onze mond. Na het passeren van de witte kassa hadden we nog een leuke babbel met de kok en zijn vrouw. Blijkbaar had net voor openingstijd de sous-chef, als verantwoordelijke voor de hapjes en voorgerechten, verwittigd dat hij ziek was. En tot overmaat van ramp was ook de zaalverantwoordelijke thuis. Zijn peuter was onverwacht ziek. En wij? Wij hebben daar niets van gemerkt. Er was een voorgerecht. De obers waren vriendelijk. Het eten voortreffelijk, zoals steeds. Pa tevreden, wij tevreden. In een mum van tijd had het keuken- en zaalteam zichzelf blijkbaar bijgestuurd.

Op school

Gisteren kwam mijn dochter thuis. Omwille van activiteiten in andere leerjaren, sneeuw en ziekte waren er enkele leerkrachten terecht afwezig. Tijdens het eerste vervanguur rustig studeren, bleek geen probleem. Hetzelfde herhalen tijdens het tweede en derde studie-uur was veel moeilijker. Ja, er bleek een systeem waarbij alle leerkrachten van de school op voorhand vervangopdrachten moesten voorzien. Dat sust het geweten namelijk. “Maar het is frustrerend”, geven leerlingen en leerkrachten toe, “want zelden horen we daar nog iets van.” Mijn dochter noemde het ‘georganiseerd tijdverlies’ en ‘bezigheidstherapie’. Ik vraag me af: kan de school zich zo reorganiseren naar het voorbeeld van de keukenploeg uit het restaurant waar ik met mijn pa ging eten? Kunnen ze ervoor zorgen dat ‘de klant’ daar eigenlijk niets van merkt? En houdt mijn vergelijking steek? Is een schoolorganisatie wel te vergelijken met die keukenploeg en is ze flexibel genoeg om in te spelen op onverwachte gebeurtenissen?

Het industriële denken heeft een gestandaardiseerd onderwijssysteem gecreëerd waarbij de schoolorganisatie top-down werd bedacht. Dit systeem begint zich tegen ons te keren.

Een complexe menukaart

Onze scholen zijn geen restaurants. Uitgaand van vaste denkwijzen uit het industriële tijdperk is het gemakkelijker om de school te organiseren. We laten de leerlingen – met of tegen hun goesting – allemaal samen op hetzelfde moment binnenkomen, loodsen ze grotendeels volgens geboortejaar in klaslokalen waar een (vak-) leerkracht lesgeeft met een leermethode of handboek (door uitgeverijen bedacht). Wat leerlingen allemaal moeten kennen en kunnen, wordt verknipt over verschillende vakspecialismen en lesuren. Netjes geregeld in pedagogisch verantwoorde blokjes van 50 minuten presenteren we het vakkenmenu. Voor de concentratie, hadden ze gezegd. En dan is er die industriële pijnlijk piepende schoolbel, die ons volgens een vast dagritme naar het volgende lesvakje op de rooster laat stappen. Het schoolbelletje geeft niet aan dat het werk af is, maar dat de tijd op is. Gelukkig worden alle mogelijke afwijkingen van die standaardorganisatie zoveel als mogelijk door directie voorzien en – in de mate van het mogelijke – opgelost. In de wetenschap dat ze nooit voor iedereen goed kunnen doen, zijn het  vaak prachtige menukaarten. Meestal niet vanuit het perspectief van de leerling, maar eerder om de organisatie beheersbaar te houden. De uurroostermakers roosteren dan per lesroosteruur al een lesroosteruurvervanger vrij voor het geval er iemand uitgeroosterd zou vallen.

Wat we nodig hebben, zijn moduleleerkrachten die samen verantwoordelijk zijn en het werk regelen.

Suggestiemenu (excl. wijn)

Ik denk terug aan het etentje met pa. Hoe ze het gedaan hebben, ik weet het niet, maar wat als… leerlingen, leerkrachten en directies geen goesting meer hebben om met hun huidige menukaart te werken? Wat als… leerlingen afwezig zijn en het systeem niet stilgezet kan worden? Wat als… de leerkracht afwezig is en die lopende onderwijsband in onze onderwijsfabriek maar blijft doordraaien? Toegegeven, het huidige systeem heeft ons lange tijd goed vooruit geholpen, ons zelfs internationaal aan de top gebracht, maar het begint zich tegen ons te keren.  De groep sterk presterende leerlingen in PISA-onderzoeken wordt steeds dunner, veel zittenblijvers, hoog aantal schoolverlaters zonder diploma, hoge werkdruk, planlast, uitstroom leerkrachten,…  Wat we moeten doen, is niet krampachtig terugkeren naar hoe het vroeger was, maar vernieuwen. Enkele ingrediënten…

 • Loslaten van de koppeling van vakken en lesuren

De kernopdracht van onderwijs mogen we niet verknippen in vakken en hokjes, maar zoveel als mogelijk samenhouden. Wat we nodig hebben, zijn moduleleerkrachten die samen verantwoordelijk zijn en het werk regelen. Weg met de lesroosters van 50 lesminuten. Over naar (halve) dag module- of projectwerk waarbij er geïntegreerd wordt samengewerkt met verschillende (vak-)leerkrachten.  Laat meer ruimte voor wendbaarheid en het bestuderen van fenomenen in plaats van vakken. Als leerkrachten zich, net zoals de keukenploeg, reorganiseren zodat de leerlingen permanent bezig zijn met een (geïntegreerde) opdracht of project, dan wordt het leggen van een schoolpuzzel minder complex en laat die meer variatie toe. Het is misschien een grote stap, maar beginnen met 1 dag in de week of enkele halve dagen per week kan al wat ruimte geven om het onderwijs anders te organiseren. Zelfs het organiseren van lesblokken van 100 minuten is al een kleine vooruitgang.

 • Samenredzaamheid

Projecten in plaats van vakken. Dat idee laat toe om leerkrachten vrij te roosteren om zich echt te professionaliseren door bv. halve dagen mee te draaien in een bedrijf of externe organisatie. Of omgekeerd, bedrijfsmensen of externen bij de leerlingen te halen. De toekomst van onderwijs ligt immers in de samenwerking. Het kan ook helpen om bepaalde lokalen en materiaal optimaler in de week in te zetten door niet iedereen op hetzelfde moment een vrije halve dag te roosteren. Het gezamenlijk vrij roosteren van de collega’s van eenzelfde team kan ook helpen om samen lessen voor te bereiden, een nieuw evaluatiesystemen te organiseren, intervisie te houden, te overleggen,… Problemen hoeven dan niet noodzakelijk op het bord van coördinatoren of directies te komen. Professionals zijn heus wel in staat om zelf oplossingen te bedenken indien ze de juiste informatie, tijd en ruimte krijgen. Hierdoor zouden er ook meer kansen ontstaan om van de school een echte lerende organisatie te maken. Leerkrachten zouden dan delen en van elkaar leren. Het accent zou meer liggen op samenredzaamheid i.p.v. de zelfredzaamheid in de klas.

 • Werkbelastingvermindering door méér scheiding tussen werk en privé

In de plaats van s ’avonds thuis elk apart  min of meer diezelfde voorbereidingen en didactische werken uit te spitten, zou dit samen kunnen opgepakt worden. Dat biedt ook perspectief op werkbelastingvermindering. Tegen de moderne tijdsgeest in zouden leerkrachten dan meer op het werk professionaliseren en meer scheiding tussen werk- en privétijd ervaren. Misschien is dit vandaag namelijk nét teveel doorgeschoten voor leerkrachten. Ze ervaren amper privétijd omdat ze constant bezig zijn met onderwijs, leerlingen, verbeteringen, feedback, voorbereidingen en communicatie met leerlingen en ouders.

Gisterenavond, voor ik deze tekst pende, passeerde ik het restaurant. Het sneeuwde. Ik stopte, liep binnen en vroeg aan de chef hoe ze dat hadden opgelost, zaterdagavond. Wat was het geheime recept van zijn keukenploeg? Hij keek mij aan, dronk van het glas water naast hem. “Simpel”, zei hij, “We maken samen het menu op bij het begin van de maand en zijn er samen verantwoordelijk voor dat elk bord perfect aankomt.” Ik bedankte hem, draaide me om en liep terug naar mijn wagen. Samen verantwoordelijk voor de gehele vorming en ontwikkeling van de leerling? Samen het plan opstellen en het samen uitvoeren?

Hoe zou jij dat aanpakken?  Laat het hieronder weten!

11 suggeties bij “Wat als… scholen restaurants waren?

 1. Eddy Demeersseman (team PIO)

  Yves,

  Mooie insteek. Kern zou mijn inziens moeten zijn dat het individuele leertraject en leerproces van de leerling (cursist) het centrale organisatieprincipe zou moeten zijn. Net zoals in een restaurant de individuele vraag van de klant centraal staat.
  Kern van de organisatie is dan hoe we die klant, cursist, leerling zo goed mogelijk aan het leren krijgen. Dit is inderdaad de verantwoordelijkheid van de hele ploeg.
  De idee van een menu is wellicht een goed beeld van hoe een school zich kan organiseren. De school zorgt voor een (variërend) menu van mogelijkheden om de individuele leertrajecten en leerprocessen te organiseren. Sommige menu-onderdelen moet je in groep bestellen. Andere kunnen individueel genomen worden.
  De tafel(groep) zorgt voor de sfeer en de motivatie.
  We hebben verschillende types leerkrachten nodig. De “zaal”-leerkrachten zorgen voor traject, motivatie en de ambiance, het samen-leren. De “keuken”-leerkrachten verzorgen individueel en/of samen een variatie aan inhoudelijke insteken en ondersteuning.

  Eddy

  Geliked door 1 persoon

 2. Kijk, daar wordt een mens (en ja dus ook een directeur) nu eens goed gezind van se!
  In een mooie gebalde verwoording vind ik zaken terug waar ik als directeur van een school ‘in de kering’ stilletjes van ben beginnen dromen. Aanvankelijk stilletjes maar nu meer en meer luidop. Gericht en gedoseerd, als kleine speldenprikjes, om langzaam maar zeker de ‘bereikbare’ collega’s te injecteren met het ‘out of the box’ virus.
  En zie het begint te werken … drie leerkrachten van het 1ste jaar hebben een samen een projectje gerealiseerd waarbij ze samen met de leerlingen in het Frans aan de slag gingen in dans, zang en beeld. Zelden zo’n grote betrokkenheid gezien van leerlingen. Het was ronduit ontroerend en verbindend. Een topervaring voor hen en ons.
  Een tijdje geleden nam een vakteam spontaan het probleem ‘Wat doen we als we al 3 weken geen interimleerkracht vinden?’ mee onder de arm en hielp mee depanneren.
  Eergisteren nog vroeg het team van de eerste graad om zelf de examentoezichten met hun ploeg te mogen verdelen in de toekomst.
  Dit smaakt.
  Dank voor deze weer (hoe kan het ook anders) SUPER inspirerende insteek.
  Zeer bruikbaar om mee aan de slag te gaan binnen ons OSO-veranderteam.
  Bart Janssens

  Geliked door 1 persoon

 3. Filip Van Herck

  Op donderdag 7 december zijn we met 30 personen “restaurant” MONDOMIJN gaan bezoeken in Helmond. De broodjes met pindakaas smaakten er heerlijk want je kon er de passie voor onderwijs voelen tot in het diepste van je tenen. We hebben onze ogen de kost gegeven en veel ideeën opgedaan. Maar we hebben vooral veel goesting gekregen om onze eigen menukaart in vraag te stellen en te bekijken welke wijzigingen we kunnen aanbrengen… Yves, bedankt voor deze mooie verwoording en de unieke ervaring!

  Geliked door 1 persoon

 4. Martine

  Super goed idee.
  Zorg dan ook dat de leerplandoelen niet meer aan vakken gekoppeld worden maar in de handen gegeven worden van een team leerkrachten dat samen verantwoordelijk is. Hun taak bestaat er in om samen (leerkrachten en leerlingen) te kijken hoe leerkrachten leerlingen coachen in hun groei en ontplooiing, op weg naar het bereiken van deze doelen. Geef leerkrachten de verantwoordelijkheid om samen deze doelen meermaals in te zetten in verschillende contexten.
  Schrijf de doelen op zo een manier dat leerlingen ze goed begrijpen en kunnen nagaan wat zij nog nodig hebben om deze doelen te bereiken. Op die manier ontneem je leerkrachten het werk om deze doelen te moeten vertalen naar de taal van de leerling alvorens met hen doelgericht aan de slag te kunnen.
  Zorg er voor dat alle leerkrachten de basis- en vakkennis bezitten en doorgeven om er voor te zorgen dat hun leerlingen vaardig en zelfstandig inzetten op creativiteit, op probleemoplossend denken, op maatschappelijke participatie met aandacht voor diversiteit, dat ze sociaal vaardig zijn en op gepaste wijze aansluiting vinden bij het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

  Geliked door 1 persoon

 5. Johan Lambrecht

  Het restaurant van Yves…. dat doet me denken aan de rat van Ratatouille!
  Wie de kok of rat is laat ik in het midden… maar wetende dat een begeleider als muis mag beschouwd worden in dit verhaal.

  Advies: Film Ratatouilli bekijken!

  Remy, een rat, droomt ervan om een grote Franse topkok te worden ondanks het feit dat zijn familie dit niet graag ziet gebeuren en men in de kookwereld niet echt verzot is op ratten. Op een dag raakt Remy gescheiden van zijn familie en belandt in het riool van Parijs. Zo komt hij terecht onder het restaurant van zijn idool, de kok Auguste Gusteau. Auguste blijkt echter te zijn overleden, maar in Remy’s fantasie verschijnt zijn geest geregeld om hem bij te staan.

  Gebruik de “innovatieve” geest om vanuit de fantasie een “schoolrecept – menu” uit te schrijven tijdens de Kerst- en nieuwjaarsperiode! Proeven volgt in 2018… mag uiteraard in Parijs doorgaan!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s