Hun school van de toekomst…

Standaard

Mijn schooltijd ligt al ver achter mij. Zo ver dat ik mezelf bijna niet meer herken op een oude klasfoto uit 1980 toen ik in het vijfde leerjaar zat bij meester De Pestele (als jij mij wel nog herkent, laat het dan zeker hieronder weten :)).  Toch zien veel klaslokalen en schoolgebouwen er vandaag nog altijd hetzelfde uit als toen en dat is niet altijd naar de zin van de leerlingen zelf. Als jurylid van diverse innovatieve onderwijsprojecten (Koning Boudewijnstichting, radiozender MNM,…) heb ik genoten van de vele presentaties, projecten en discussies van leerlingen. Nadien borrelde het idee om enkele van hun suggesties te bundelen en er mijn licht op te werpen. Ziedaar: hún school van de toekomst in 8 ideeën!

 

1.Stilte- en rustplekken
Jongeren klagen vandaag over de toestand van vele schoolgebouwen, privacy en hygiëne van sanitaire ruimtes. Ze willen méér aandacht voor de leefsituatie. Ze beschrijven de behoefte aan stilte- en rustplekken ter compensatie van de toenemende drukte, lawaai en overprikkeling van onze samenleving. Daar ben ik het mee eens. In de loop der jaren is het organiseren van ons onderwijs nauwelijks veranderd. De plaats waar dat leren gebeurt, is mee bepalend voor het leren zelf en de leerprestaties van de leerling. De school van de toekomst is een school met een motiverende leeromgeving zonder hokjes. Aan de slag dus.

2. Een warm nest
Onderwijs moet aansluiten bij de leef- en werkwereld en waar leerlingen zich kunnen thuis voelen. Leerlingen willen er een warm nest ervaren. Dat snap ik. De school maakt immers deel uit van een netwerk van betrokkenen rondom de leerling. Zij krijgt gestalte door een grote betrokkenheid van en door ouders en kenmerkt zich door een hoge participatie van verschillende stakeholders. De school van de toekomst is dus een brede coöperatieve school in een netwerk van organisaties uit de regio. Ze gedraagt zich als een soort coöperatieve. Dat betekent ook dat we het onderwijs organiseren met zo weinig mogelijk breuklijnen in het primaire proces van 0 tot 18 jaar en verder. Voor hen is de school dan niet enkel een plaats waar er kennisoverdracht gebeurt, maar ook een oefenplaats en ruimte om te leren, talenten te ontwikkelen en hen voor te bereiden op de toekomstige samenleving.

3. Beleven
Jongeren willen meer buiten de schoolmuren les krijgen en zien wat er te beleven is in de reële wereld. De school van de toekomst presenteert zich volgens hen als een open leerpark met meerdere bedrijven die co-creëren. Door een verregaande samenwerking tussen scholen en bedrijven kan de leerplek ook samenvallen met de werkplek. Vragen die ik mij stel: Wat indien bepaalde studierichtingen op de werkplek zelf worden georganiseerd door personeelsleden van de school? Waarom zou verzorgingsrichtingen niet in ziekenhuizen of woonzorgcentra kunnen georganiseerd worden?

4. Projectwerk en ondernemen
De school van de toekomst vertrekt van fenomenen en projecten. In tal van presentaties van leerlingen blijkt dat ze ijveren voor meer levensecht en praktijkgericht onderwijs waarbij klassieke vakken minder plaats innemen en meer vakoverstijgend aan projecten kan gewerkt worden. Leren samenwerken aan complexe problemen zal immers een belangrijke vaardigheid zijn waar onze leerlingen op voorbereid moeten worden. Co-creatie met alle  betrokkenen van het leerpark biedt ruimte voor ervaringsgericht werkplekleren en laat veel ruimte voor experiment. Zij willen ondernemend en onderzoekend aan de slag kunnen gaan. En daarbij vooral nuttige dingen leren om hun plan te kunnen trekken in de echte wereld.  Kan de school dan bijvoorbeeld in de voormiddag theoretische leerinhouden aanbieden en in de namiddag begeleiding voorzien voor het runnen van een bedrijfje? Wat als elke leerling zijn eigen start-up zou oprichten onder begeleiding van de leerkrachten?

5. Aandacht voor relaties
De school van de toekomst organiseert eerder duurzame relaties. Een school met een hoog welbevinden is een school waar er voor elkander zorg gedragen wordt en goede relaties worden gelegd. Met aandacht voor preventie, spijbelen, pesten, samenleven, diversiteit,… Burnout of depressies zijn vaak het gevolg van slechte en/of gespannen relaties, zowel op de werkvloer als bij jongeren. Geen prestaties zonder relaties. Geen relaties zonder vertrouwen, geen vertrouwen zonder respect.

6. Weg met de schotten
Jongeren zien meer heil in combinatiemogelijkheden tussen verschillende onderwijsniveaus en willen bestaande breuklijnen weg. Weg met de schotten dus! (de tussenschotten, niet de inwoners van Schotland J) De school van de toekomst is voor hen een inclusieve school waar een grote diversiteit van leerlingen met elkaar in contact komt. Niet alleen leerlingen van buitengewoon en gewoon onderwijs, maar buitengewoon goed onderwijs voor iedereen.  Een diversiteit ongeacht afkomst, overtuiging, geslacht. Inclusief onderwijs gaat niet zozeer over de toegang tot de school of over draagkracht van leerkrachten.  Het is eerder leren omgaan met de verschillen. Waarom kan iemand uit wetenschappen-wiskunde (aso) geen leerinhouden of praktijk kiezen dat momenteel in opleidingen van technisch onderwijs wordt aangeboden?

7. Persoonlijk onderwijs
Jongeren willen zelf kunnen kiezen op basis van hun interesses en meer onderwijs op ‘hun’ maat. Ze zijn zich meer dan vroegere generaties bewust van het feit dat leren verloopt in netwerken. Leren is een zaak van anderen helpen. De school van de toekomst is daarom een wendbare school. Ze is eenvoudig georganiseerd en kent geen te complexe structuur en hiërarchie. Het is een plek waar veel vertrouwen heerst en waar leerkrachten onderling in team samenwerken met hoge mate van autonomie om zelf beslissingen te nemen. Het eigenaarschap ligt zo laag mogelijk in de organisatie. Het zijn scholen die de organisatie vorm geven vanuit een heldere en gedragen visie met open blik op de wereld. Ze kunnen zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, inzichten of noden van de maatschappij of de leerling. Het onderwijs is er persoonlijk georiënteerd, wat verschillend is van individueel onderwijs. Elke leerling kent zijn eigen persoonlijk leertraject waar hij eigenaarschap over heeft. Technologische hulpmiddelen kunnen dit ondersteunen waardoor de leerkracht meer tijd krijgt voor het organiseren van een betekenisvollere interactie. Bij de start van het traject en de intake ontstaat een persoonlijke ontwikkelingsplan en portfolio om het traject te monitoren en feedback te bezorgen.

8. Onderwijs zonder openingsuren
Leerlingen willen zelf kunnen beslissen en keuzes maken. Ze vinden ook dat de huidige tijdsindeling niet meer goed matcht. De huidige vaste uurregeling zijn eerder een rem op hun ontwikkeling en motivatie en creativiteit. Waarom moeten alle leerlingen gelijktijdig op school starten en aan hetzelfde tempo leren? Leerlingen willen voorbereid worden om zelfstandig te kunnen zijn en daarbij leren en werken binnen en buiten de schoolmuren- en –uren. De school van de toekomst is dan ook een flexibele school. Daar werken ze met een hoge flexibiliteit zonder vaste lesroosters in projecten of modules om zelf hun opleidingspakket te kunnen samenstellen. Misschien heeft de school van de toekomst geen vaste openingsuren meer… En kan de lange zomervakantie niet worden ingeruild voor een soort glijdende vakantieperiodes in de loop van het schooljaar?

Kortom, de school van de toekomst is voor jongeren een ontmoetingsplek en een goestingsplek voor iedereen. Een ontmoetingsplek voor leren, voor leven, voor werken, voor sporten, voor relaties en voor ontmoeting,… En een goestingsplek voor zin in leren, zin in leven, zin in werken, zin in bewegen, zin in ont-moeten, … Het is een plek der moeite dat betekenis geeft aan het leren, leven en werken van jongeren. Welke vernieuwende ideeën leven er bij de leerlingen van jouw school? Of bij je kinderen die elke dag met een zware boekentas thuiskomen? Post ze hieronder. Let’s talk about it.

10 suggeties bij “Hun school van de toekomst…

 1. Jürgen Magerman

  Dag Yves,

  …. En terug merk ik heel wat linken met onze onderzoeksresultaten op heden, ik moet dringend voorgaande mail eens versturen die nog steeds in concepten staan… Ik ben het tenvolle met U eens.
  Wij zijn op dit eigenste moment bezig met een interdisciplinaire projectwerking aan het opzetten binnen Hogeschool Gent. Voorlopig nog enkel op de faculteit mens en welzijn gericht, maar wel met de bedoeling dit open te trekken naar alle faculteiten (cfr. cocreatie). Weg met de schotten dus ☺.
  Wat ik echter wel zie en ervaar is dat er de laatste twee decennia een shift gekomen is in het maatschappelijk denken van een collectief naar een individueel uitgangpunt, wat heel wat repercussie heeft op alle geledingen van dezelfde maatschappij.

  Ik merk deze manier van denken heel sterk indien ik met studenten aan de slag ga. Werken binnen een collectief (teams, groepstaken) resulteert sowieso in een evenwichts- of spanningsveld tussen loyaliteit aan de belangen van de groep en eigen belangen. Ik zie dat de groep/ team meer en meer goedbedoeld gebruikt wordt als medium om individuele belangen te behartigen en er minder aandacht is voor het collectief. In de zorg (teams) merk ik dezelfde evolutie, maar ook binnen de manier waarop men bijvoorbeeld naar kansengroepen kijkt. Ik denk dat het heel belangrijk is om jonge mensen toch mee te nemen in het belang van aandacht voor het collectieve gezien dit misschien niet in het hier-en-nu, dan wel op termijn ook individuele en maatschappelijke “voordelen” oplevert. Dit hangt in mijn opinie zeer nauw samen met het relationele aspect dat mooi beschreven staat in uw blogstuk. Het onderwijs en de openingsuren lijkt me een goede redenering, maar mag in mijn opinie niet te veel doorschieten, teneinde aandacht voor de belangen van “de ander” en het groepsgebeuren niet te verliezen.

  Ik kijk alvast verder uit naar komende blogposts!

  Met vriendelijke groeten,

  Jürgen

  Jürgen Magerman

  Onderzoeksmedewerker E-QUAL (expertisecentrum Quality of Life)

  Like

 2. Wim Rutten Zorgco THHI

  Ik zit momenteel in een KA1 uitwisselingstraject in Finland vanuit het THHI. Morgen bezoek ik een school waar men alles in één campus samenbrengt. bij wijze van spreken van 3 tot 18 jaar op hetzelfde terrein. Dat past zeker in wat Yves hierboven schrijft.
  Wij bouwen een nieuwe school… Dat zou een schoolgebouw moeten worden waar de school van de toekomst kan worden uitgebouwd. Helaas zullen de middelen niet toereikend zijn om dat volledig waar te maken. Ik sluit me wel aan bij het idee dat een school een plaats moet zijn waar lln zich geborgen voelen, waar zo veel mogelijk lln inclusief worden gehouden, waar ze rust vinden dank zijn de relatie die ze opbouwen met hun leerkrachten,….
  EN ook waar hulpverlening niet ver af is – of beter nog een eigen herkenbare, laagdrempelige stek heeft op de campus zelf. Als ik dat vertel aan hulpverleners in België, vinden ze me maar een rare snuiter. Hier in Finland is er momenteel iemand, mevrouw Saukonen (die zelf vanuit de hulpverlening komt), die een doctoraatsonderzoek doet om net dat te verwezenlijken: verwevenheid tussen hulpverlening en scholen om hulp zo snel en laagdrempelig mogelijk te verwezenlijken, liefst preventief, zodat we niet meer zo vaak moeten bezig zijn met het oplossen van problemen (branden blussen) die al zo ver gekomen zijn dat ze vaak niet meer op te lossen zijn en we een weg moeten vinden – samen met de leerkrachten – om er mee om te gaan. Net omdat de schade zo groot is geworden dat ze blijvend is.
  Ik roep dus op om inderdaad zo’n ruimte te voorzien in elk van de nieuwbouwprojecten in de scholen van de Broeders van Liefde.

  Like

 3. Annick Vreys

  Volgens mij was de jongen met de rode salopette, rechts bovenaan, op zijn elfde al een goed ideeënbedenker met een breed interesseveld!
  Annick Vreys

  Like

 4. Zelfs als we een motiverende leeromgeving zonder hokjes realiseren, zullen we vooral moeten nadenken hoe we de invloed van de smartphones en sociale media onder controle kunnen krijgen. De prikkels die van daaruit vertrekken dringen binnen in alle zones van de leefomgeving en verstoren ernstig de balans van jongeren (en niet-jongeren). Het is één van de uitdagingen van onze tijd om dit aan te pakken.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s